Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta       +358 50 341 8684       timo.niemelainen@ykn.fi      

Blogi

10.9.2020   0 kommenttia

Timo ja Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy

 

Mukavaa alkavaa syyskautta ja tervetuloa seuraamaan yrityksemme blogia!

 

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy on uudistanut verkkosivustoaan ja perustanut blogin. Blogin ajatuksena on vuorovaikutuksen laajentaminen.

 

Timo ja Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy

 

Taustaa

Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy:n (aputoiminimi YKN) toimitusjohtaja Timo Niemeläiselle ympäristöasiat ovat olleet tärkeitä lapsesta asti. Tämä ilmenee myös vapaa-ajalla innostuneisuutena luonnossa ja varsinkin vesillä liikkumiseen sekä kalastukseen.

Timo on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Hänen työuransa alkoi metsäteollisuuden palveluksessa. Ympäristökonsultointitehtäviin Timo päätyi 1990-luvun puolivälissä, ja hän perusti oman yrityksensä kevättalvella 2012. Ennen yrittäjäuraa Niemeläinen ei unelmoinut yrittäjyydestä, mutta tällä hetkellä hän on todella tyytyväinen valintaansa, yrityksen hoitamiseen ja siihen liittyvään asiantuntijatyöhön.

Niemeläinen suhtautuu työhönsä tunnollisesti. Hänestä ympäristökonsulttina on mukavaa se, että voi yhdistää tutkimus- ja suunnittelutyöhön sosiaalisen kanssakäymisen. Asiantuntijaporukan kanssa työskentely ja ideointi tuntuu hänestä todella antoisalta ja omassa yrityksessä syntyy usein hedelmällisiä keskusteluja alan aiheista.

Yritystoiminnasta

Timo kertoo, että YKN:n toiminta perustuu vastuuntuntoon ympäristöstä, asiakkaista ja hyvästä suomalaisesta yhteiskunnasta. Hän määrittelee yrittäjyyden vapautena, johon kuuluu aina myös vastuu. Yrittäjällä on vastuu esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä. Timo näkee yrityksen yhteiskunnallisena toimijana osana yhteiskuntaa. Koska suomalainen järjestäytynyt yhteiskunta toimii tukena yrityksille ja yrittäjille, kuuluu yrityksen vastavuoroisesti olla lojaali yhteiskunnalle. Timolle vastuullisesti ja pitkäjänteisesti toimiminen on tärkeää.

 

Tavoitteita

YKN:n tavoitteena on, että yritys kehittyy edelleen asiantuntijaorganisaationa ja säilyttää asiakkaiden luottamuksen. Timolle laadun ylläpitäminen ja kehittäminen on perusasia. Kuten aineellisten tuotteiden,  myös asiantuntijatyön laadusta ja laatukriteereistä puhutaan paljon. Timo kertoo monesti tuntuvan siltä, että laadun nähdään tarkoittavan runsautta, vaikka laatu ei välttämättä korreloi suoraan hinnan tai runsauden kanssa. Niemeläisen mukaan laatu tarkoittaa mieluummin sopivuutta, täsmällisyyttä ja osuvuutta. Hänelle laadun kehittäminen asiantuntijatyössä merkitseekin nimenomaan osuvuuden, täsmällisyyden ja sopivuuden parantamista. ”Asiakkaalle on hyvä tuottaa sitä, mitä tämä todella tarvitsee.”

Kysyttäessä onnistumisista, Timo kertoo tähän mennessä tuntuneen, että on paljon sellaisia tehtäviä, joissa on pystynyt tarjoamaan asiakkaalle todellista apua ja viemään asioita eteenpäin. Tilaajan tai asiakkaan kiitos on hänelle aina palkitseva iso asia, joka myös vahvistaa tunnetta, että on valinnut ammattinsa oikein.

 

Haasteita

Timon mukaan yhtenä yritystoiminnan haasteena on palvelukokonaisuuden tiettäväksi tekeminen. Se, että muistaa esitellä asiakkaalle tilatun palvelun lisäksi myös muita palveluita, sillä asiakas voi tarvita sillä hetkellä tai myöhemmin muutakin. On tärkeää tehdä tutuksi yrityksen koko palvelukapasiteetti.

Timo kertoo, että ajankohtainen haaste on tietysti korona ja sen vaikutukset yrityksen toimintaan, vaikka toistaiseksi heidän työssään vaikutukset eivät ole olleet kovin dramaattisia.

 

Tulevaa

Monipuolisen palvelukapasiteetin lisäksi YKN:ssä mietitään jatkuvasti myös uusia palvelutapoja ja -muotoja. Timon mukaan kehittämistyö pitää mielen virkeänä. Hänelle on tärkeää, että kehittämisen perustana on vahva osaaminen. Uutta ja laajempaa rakennetaan siis varman perustan päälle haahuilua välttäen.

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti
Kommentit näytetään tarkistamisen jälkeen