Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta
+358 50 341 8684
Palvelukokonaisuudet
Ympäristötekniset arvioinnit

Riskien arviointi ja hallinta

Pilaantuneiden alueiden tutkiminen ja kunnostaminen

Ympäristönsuojelulain mukaiset perustilaselvitykset

Purkujätteen sijoitus- ja hyötykäyttöratkaisut

Lupaprosessit

Rakennuttamisapu ja asiantuntijavalvonta