Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta       +358 50 341 8684       timo.niemelainen@ykn.fi      

Blogi

8.1.2021   0 kommenttia

Ympäristöinsinööri Pekka Koskisen mietteitä työstään YKN:ssä

Pekka Koskinen on YKN:n ympäristöasiantuntija ja tutkimuspäällikkö. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu rakennusten ja rakenteiden haitta-ainekartoitukset (mm. asbesti ja kreosootti). Pekka on ollut töissä YKN:ssä vuodesta 2015.

Pekan päätehtävänä on suunnitella ja koordinoida tutkimusprojektien kulkua. Tutkimusten suunnitteluun kuuluu mm. kohdekatselmukset, toimintahistorian selvittäminen ja maanalaisten rakenteiden sijainnin selvittäminen. Projektia hoitaessaan Pekka ylläpitää asiakaskontaktia ja varmistaa, että kaikki sujuu suunnitellusti. Pekka toimii pääosin toimistolta käsin kenttätyön ammattilaisten tukijana ja ohjeistajana, mutta toisinaan hänestä on mukava päästä myös kentälle tekemään näytteenottotyötä ja tarkastelemaan kentän olosuhteita.

Työssään Pekkaa kiehtoo mm. se, että kaikki tutkimukset ovat erilaisia. Vaikka yleensä tutkimukset liittyvät maaperässä, pohjavedessä tai rakenteissa esiintyvien haitta-aineiden esiintymisen arviointiin, on jokaisella tutkimuskohteella oma historiansa ja ominaislaatunsa, jotka vaikuttavat tutkimuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi perustilaselvityksiin voi liittyä tarkempia historiaselvityksiä, karttatarkastelua, eri toimintojen vaikutusten arviointia ja monipuolista tiedonhakua - tutkimusasetelmasta ja tavoitteista riippuen. Pekasta on hienoa, että usein esimerkiksi paikkatietoaineistoa on hyvin saatavilla mm. kaupunkien arkistoissa.

Meidän työssämme hyödynnetään paljon paikkatietoa, kuten uusinta laserkeilausaineistoa, vanhoja ilmakuvia ja maastokarttoja eri aikakausilta. On kiinnostavaa nähdä, miten tutkimusalue on kehittynyt ja muuttunut ajan saatossa.”

Pekka on aloittanut suorittamaan kestävän kaupunkiympäristön ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työn ohessa. Hän haki koulutusohjelmaan mm. siksi, että YKN:n toiminta monipuolistuu ja hän haluaa laajentaa ammattitaitoaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Pekka iloitsee siitä, että pystyy opiskelemaan työn ohessa, koska opinnot linkittyvät paljolti myös hänen työhönsä ja YKN:n toimintaan. Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkitoimialojen yhteistyössä huomioidaan aiempaa enemmän ympäristösuojelullisia asioita. YKN tekee paljon yhteistyötä kuntien kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa. Pekka pääsee syventymään koulutuksessaan myös siihen, kuinka nämä osastot toimivat. Pekka uskoo, että YAMK-tutkinnon avulla hän voi laajentaa ammattitaitoaan ja näkemystään ympäristötekniikan toimialalla, ja osaltaan vaikuttaa ympäristöasioiden huomioimiseen kestävän kaupunkiympäristön suunnittelussa.

Pekka kuuluu YKN:n laatutyöryhmään ja osallistuu aktiivisesti toiminnan kehittämiseen sekä laadun varmistamiseen. Pekka on tehnyt mm. melumallinnukseen liittyvän kehittämishankesuunnitelman yhteistyössä meluasiantuntijamme Eemin kanssa. Pekasta on mukavaa, kun toiminta kehittyy ja hakee muotoaan jatkuvasti. Hän kertoo, että YKN:n palvelut ovat monipuolistuneet koko ajan hänen työrupeamansa aikana.

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti
Kommentit näytetään tarkistamisen jälkeen