Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta       +358 50 341 8684       timo.niemelainen@ykn.fi      

Blogi

2.3.2021   0 kommenttia

Esa-Matti Lampinen on yksi YKN:n asiantuntijoista ja aktiivinen luontoharrastaja

Esa-Matti on ollut YKN:ssä vuodesta 2017. Hänen työnsä on suurelta osin kenttätyötä - näytteenottoa, työmaavalvontaa ja luontoarviointeja sekä näiden raportointia - ja avustamista suunnittelutyössä. Hänen osaamisensa on painottunut vesistöpuolelle.

Esa-Matti on päässyt osallistumaan myös luontoselvitysprojekteihin alan konkarien mukana. Perusosaaminen ja kiinnostus luontoselvityksiin on peräisin harrastustoiminnasta. Esa-Matti on kiertänyt luonnossa ja tutkiskellut hyönteis-, kasvi- ja lintukuntaa pienestä asti. Iän myötä tämä on muotoutunut harrastukseksi ja erityisesti lintuja hän on seurannut vapaa-ajallaan aktiivisesti jo 12 vuotta. Esa-Matti on toiminut mm. sihteerinä Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry:ssä sekä oppaana yhdistyksen linturetkillä.

Alun perin Esa-Matti ajautui ympäristöalalle osin harrastuneisuuden ohjaamana. Hän nauttii siitä, että saa olla työssään läheisesti ympäristön kanssa tekemisissä erinäisten tehtävien kautta. Työhön kuuluu paljon maastossa liikkumista ja erilaisiin ympäristö- ja luontoteemoihin paneutumista.

Kenttätöihin lähdössä.

Esa-Matin mielestä yksi ympäristöasiantuntijan työn hyviä puolia on se, että alan laajuuden vuoksi uutta opiskeltavaa löytyy jatkuvasti. YKN toimii monipuolisesti ympäristöä käsittelevien kysymysten parissa, joten päivittäin saa oppia uutta. Työn monimuotoisuus kulkee yhdessä projektiluontoisuuden kanssa. Projektiluontoisuus ja useiden projektien samanaikaisuus tarjoavat haastetta ja vivahteikkuutta työnkuvaan, mikä ylläpitää aktiivisuutta jatkuvaan osaamisen syventämiseen.

 

 

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti
Kommentit näytetään tarkistamisen jälkeen